Blog Image

Utbildningar Om Mental Tuffhet

WWW.MAZIWAY.SE - Utbildningar & Privat Coachning

Vi Hjälper Dig Till Större Livsfärdigheter Genom Mentala Träningsprogram

Så får du ett bra nätverk som är guld värt!

Ekonomi/Business Posted on 11 Apr, 2017 20:34

Jag läste en
studie för några dagar sedan som väckte mitt intresse. Var tredje entreprenör
känner sig ensam och blir därför utbränd utan att uppnå sina mål. Det här kan
handla om ensamhet i arbetet eller i privatlivet. Många entreprenörer blir så
uppslukade av sina affärsidéer att de jobbar ungefär 10-15 timmar per dag. Det
här påverkar förstås deras privatliv och relationer med relevanta personer. Sen
finns det andra entreprenörer som har det tufft i sina privatliv vilket kräver
en massa energi från dem. Energi som de kunde ha spenderat på att förverkliga
sina visioner.

Något som
många framgångsrika entreprenörer berättar för mig är hur viktig deras
omgivning har varit för deras goda resultat. Tack vare ett bra nätverk kunde de
utveckla bättre produkter (vare sig det är varor eller tjänster), starta
intressanta projekt, lära känna nya vänner och sprida sina idéer. I den här
artikeln kan du ta del av några enkla tips som ger dig ett nätverk som är guld
värt.

1) Vem är du?

För att
andra ska tycka att du är en intressant person att lära känna så behöver du
tycka om dig själv. Du behöver vara medveten om dina styrkor och hur du kan
hjälpa andra i din omgivning. Kom ihåg att något som är naturligt för dig är en
stor tillgång för någon annan. Börja därför med att göra en mental inventering
över ditt eget värde. Här är några saker som påverkar ditt mentala kapital:

·
Stöd
från familj.

·
Stöd
från vänner.

·
Stöd
från framgångsrika personer inom affärsvärlden.

·
Goda
kunskaper i svenska.

·
Goda
kunskaper i engelska.

·
Dina
personliga styrkor. (De hjälper dig att uppfylla din vision.)

·
Dina
svagheter. (De hjälper dig att lära känna personer i samma sits och detta
skapar samhörighet. Dessutom får du möjlighet att lära känna personer som
hjälper dig att övervinna dina svagheter.)

·
Dator.

·
Telefon.

·
Tillgång
till internet.

·
Utbildningsnivå
(både teoretisk och praktisk).

2) Vad är målet med ditt nätverkande?

Du behöver
skapa din vision av nätverkandet. Vilka personer skulle du vilja lära känna?
Vilka är potentiella samarbetspartners? Vilka egenskaper vill du att personerna
i ditt nätverk ska ha? Vad är det perfekta nätverket enligt din mening? Hur
många nya människor vill du lära känna per vecka/månad/år?

3) Hur vill du nätverka?

Du behöver
nätverka på ett sätt som passar din personlighet annars kommer du inte ha
energi för att lära känna andra. Gör saker som du tycker är roligt. Gå
exempelvis på olika tillställningar, småprata med människor som du möter i din
vardag, tacka ja till fler fester och mingla på dessa. Har du svårt att komma
på samtalsämnen? Läs rubrikerna i morgontidningen och ta upp ämnen som intresserar
dig. Varning: ta inte upp samtalsämnen som religion eller politik i första
hand.

4) Hur lång tid vill du nätverka?

Du behöver
nätverka dagligen men frågan är hur lång tid du ska lägga på ditt nätverkande.
Kom ihåg att framgångsrika nätverksbyggare avsätter en del tid och engagemang
till att skapa nya och bibehålla gamla kontakter. Hur lång tid du ska investera
i dina kontakter är ett val som ska passa dig men du behöver bestämma dig.

5) Vem kan lära dig att bli en bättre
nätverkare?

För att
skapa bättre kontakter så behöver du lära dig och inspireras av personer som är
duktiga på att bygga relationer. Det finns böcker och föreläsningar inom
kommunikation och nätverkande som du kan ta del av. Du behöver skaffa dig
positiva förebilder som berättar hur de har gjort och som hjälper dig att komma
igång. Kom ihåg att tacka de personer som hjälper dig med dina kontakter.

6) Börja nätverka!

Nu är det
dags för dig att ta första steget. För att bygga relationer och bli en bra
nätverkare så behöver du öva. Då får du möjligheten till att kombinera det som
du har lärt dig från andra med dina praktiska erfarenheter. Det här är din
chans till att förbättra både dina färdigheter och självförtroende.

7) Organisera dina kontakter!

Dina
kontakter är som ett bankkonto som är öppnat av alla dina relationer. Värdet på
ditt nätverkskonto påverkas av interaktioner mellan dig och dina kontakter.
Organisera därför ditt nätverk så att du inte försummar eller glömmer bort
viktiga kontakter. Se till att ni mejlar varandra, pratar i telefon eller
träffas med jämna mellanrum.Checklista för att hitta rätt medarbetare och samarbetspartner

Ekonomi/Business Posted on 04 Mar, 2016 13:12

”Du kan hitta personer som vill arbeta för dig men du
måste fånga deras hjärta för att de ska jobba med dig.”

De orden har följt med mig ända sen min farfar sa dem
till mig för många år sen innan han gick bort. Egentligen vet vi alla att inga företag
kan växa och bli framgångsrika om entreprenören är ensam. Visst kan han/hon
försöka men det är nästan omöjligt att lyckas.

Varenda framgångsrik entreprenör som jag har träffat
eller läst om har byggt sina företag med hjälp av en del anställda som har
funnits vid hans/hennes sida. En entreprenör kan starta upp ett företag ensam
och marknadsföra det som ett ”en-mans-företag”. Men förr eller senare kommer
arbetsupgifterna att bli för mycket för en enda person så entrepenören blir
tvungen att hitta samarbetspartners och/eller anställa medarbetare som kan
bidra till uppfyllandet av hans/hennes vision med företaget.

Kostnaden för personal är hög

I dagens företagsmarknad är det ännu mer kritiskt att
hitta de bästa medarbetarna. Företagsledarna har inte råd att förlora tid,
pengar och vinster på grund av felaktiga anställningar. Själva kostnaden för
att annonsera, hitta, intervjua och utbilda nya medarbetare är väldigt hög. Den
nya medarbetaren behöver dessutom minst ett skrivord, dator och telefon och för
att inte nämna de största kostnaderna, det vill säga lön, förmåner och skatter.
Företagsledare betraktar den nyanställde som en investering och förväntar sig
en god finansiell avkastning med tiden. Därför är det viktigt att den nya
medarbetaren är en lagspelare som vill bidra till företagets framfart och
välstånd.

Under mina yrkesår har jag anställt en hel del
människor. Några av mina val var exceptionella som bidrog stort till företagets
framgång. Men det var även några av mina val som visade sig vara felaktiga. De
behövde avsluta sin anställning och jag började tänka ifall det var jag som var
problemet. Det här var trots allt personer som hade rätt kompetens men det hade
ändå inte fungerat.
Vad gjorde jag för fel?

Först och främst insåg jag att jag bara hade tittat
efter tre kriterier när jag skulle välja ut rätt kandidat:

1) Rätt kompetens

2) Rätt erfarenhet

3) Hur väl personen matchade
arbetsbeskrivningen

Dessa tre kriterier hjälpte mig en bit på vägen i
jakten på rätt kandidat men jag behövde ta fram några fler faktorer som skulle
särskilja goda kandidater från de utmärkta.

Nedan har jag identifierat tio kriterier eller
egenskaper som gör just detta. Du kan använda detta som verktyg för att ställa
rätt frågor under din intervju med dina kandidater.

Oavsett vilken bransch du arbetar inom så behöver din
kandidat ha nedanstående egenskaper för att samarbetet ska bli lyckat.

1) Kompetens. Det här är fortfarande den första
faktor som du bör beakta. Har din kandidat de nödvändiga kunskaper och erfarenheter
samt den utbildning som krävs för att kunna slutföra de arbetsuppgifter som
arbetet kräver?

2) Skicklighet. För mig betyder skicklighet att
medarbetaren har potential för att växa i arbetsrollen och har ett stort
intresse för att ta större ansvar. Kommer din kandidat att kunna utföra de
enklaste arbetsuppgifterna och dessutom andra uppgifter som kräver mer
ansträngning och kreativitet?

3) Punktlighet. Är din kandidat en person som
kommer i tid? Har de rätt arbetsredskap med sig? Punktlighet säger en del om
din kandidat. Det visar bland annat hur mycket hon/han bryr sig om arbetet, hur
väl han/hon lyssnar och hur mycket du kan räkna med henne/honom.

4) Lagspelare. Sänder personen rätt vibbar? Kan
din kandidat komma överens med kollegorna, och ännu viktigare, kan hon/han
komma överens med företagets befintliga och potentiella kunder och
samarbetspartners? Kom ihåg att det är kritiskt för ditt företags framgång att
den nya samarbetspartnern eller kompanjonen är harmonisk med dig och de andra i
personalen.

5) Ansvarstagande. Den rätta kandidaten
fokuserar på att slutföra den uppgift som hon/han har tilldelats eller som ni
kommit överens om. När din kandidat gör ett misstag så står denne för det
istället för att skylla på andra.

6) Ödmjukhet. En bra kompanjon och medarbetare
vet hur man lyssnar, erkänner när han/hon har fel, ber om hjälp vid behov och
sätter gruppens mål före sina egna.

7) Engagemang. Hur engagerad är kandidaten? Är
han/hon en person som vill arbeta en längre period i ditt företag? Eller kan
det vara så att personen vill arbeta i ditt företag tills något bättre dyker
upp? Hur länge har kandidaten varit på sina senaste arbetsplatser? Om det finns
anställningar under ett år kan du fråga varför han/hon bytte jobb. Det kan
finnas goda anledningar och du lär känna kandidaten ännu mer.

8) Värderingar. Varje företag har en kultur
eller en viss stil som personalen är med och bidrar till. Kultur bygger på
vissa värderingar, förväntningar, riktlinjer och rutiner som påverkar beteendet
hos alla i företaget. Har kandidaten värderingar som ligger i linje med dina
och företagets? Har du något att anmärka? Är hon/han ärlig? Håller personen vad
den lovar? Är kandidaten en lagspelare? Om din kandidat inte återspeglar
företagets kultur kan arbetsmiljön störas.

9) Hjälpsamhet. Din kandidat behöver vara en
person som är genuint intresserad av att hjälpa andra. Sådana medarbetare
anmäler sig ofta frivilligt till olika projekt och hjälper många gånger sina
medarbetare att förbättra sina arbetsrutiner. De har inga problem att
“kavla upp armarna”.

10) Snabblärd. Din kandidat behöver vara en
person som kan göra flera saker. Samarbetspartnern ska enkelt kunna lära sig
nya arbetsrutiner och denne ska vara en tillgång som kommer väl till nytta i
nya projekt. Det hjälper företaget framåt och att ta nya marknadsandelar.

Bonustips: Som arbetsgivare behöver du vara säker på att dina
medarbetare har en marknadsmässig lön och är nöjda med sin ersättning. Annars
kan dina medarbetare känna sig ouppskattade och underprestera. Du bör vara
vaksam på människor som bara söker efter ekonomisk ersättning. Väljer de ett
arbete pga. lön är det stor risk att de framöver byter så fort de får ett
erbjudande med ännu bättre ersättning.

Personlighetstester och referenser

Du kan hitta din rätta kandidat utifrån dessa
kriterier. Dina arbetssökanden kommer att ge dig sina svar. Vissa kommer att
vara blygsamma medan andra kan överdriva sina färdigheter och ditt jobb är att
ta reda på sanningen. Det finns en del personlighetstester som kan hjälpa dig
att förstå kandidaten ännu mer. Personligen föredrar jag intrycket från
intervjun men det finns arbetsgivare som använder främst personlighetstester i
sina val. Du kan även prata med din kandidats referenser, det vill säga
tidigare arbetsgivare. Här rekommenderar jag att du är lite mer försiktig
eftersom din kandidat kan ha misstrivts på sin gamla arbetsplats men kan älska
att arbeta för ditt företag.

Avslutningsvis tänker jag även på något annat som min
farfar brukade säga till mig: “Mazi, se dig själv som en egenföretagare oavsett
vem som ger dig betalt”. Det var först för sju år sen som jag förstod vad han
menade. Genom att jag såg mig som en egenföretagare tog jag bland annat större
ansvar på min arbetsplats vilket ledde till mycket bättre resultat för mitt
företag. Jag uppfyllde egentligen de tio kriterier som jag nämner ovan och det
ledde till större framgång och glädje i mitt arbete.

Nu är det din tur att hitta rätt kandidat som hjälper
ditt företag att växa till nya nivåer.Tid Är Inte Pengar!

Ekonomi/Business Posted on 04 Dec, 2012 14:32

Förra veckan träffade jag en ny vän som har startat ett företag och behövde lite tips inom ledarskap och personlig utveckling. Vi pratade om tidsaspekten när det gäller hennes delmål och då sa hon något som fick mig att fundera på betydelsen av framgång, pengar och glädje. Hon sade följande: ”Tid är pengar”. Du har säkert hört den här frasen förut och den var mycket vanlig när jag arbetade inom den finansiella marknaden. ”Tid är pengar”.

I dagens moderna svenska kultur har det här uttrycket blivit vanligt på grund av den högre livspulsen, stressen, materialismen och den stora arbetsbördan som har utvecklats till arbetsnarkomani. Men jag håller inte med det här uttrycket. Tid är inte pengar. Tiden är värt mycket mer än pengar. Tid är egentligen livet så den är glädje, framgång och frihet. Förlorad tid kan aldrig hittas igen. Tid är den resurs som vi inte har hur mycket som helst av. Den är med andra ord en resurs som kan ta slut men vi sätter alltför ofta oändliga krav på vad vi ska göra med den.

Läs gärna fortsättningen på artikeln här nedan:

http://www.foretagande.se/tid-ar-inte-pengar/Framgång Över Natten Händer Bara I Sagor!

Ekonomi/Business Posted on 26 Nov, 2012 13:17

Att starta ett företag och sedan driva det så att det blir framgångsrikt, är som att försöka bestiga ett stort berg. Båda innebär en stor risk med stora chanser till besvikelse och en känsla av äventyr. Under din väg till framgång kommer du att stöta många problem men du kommer samtidigt att upptäcka många nya möjligheter och erhålla otroliga erfarenheter. Du behöver dock förstå att vägen till framgång tar mycket längre tid än du kanske tror. Det är inte bara bergstoppen som ser närmare ut än vad den är, berget blir även brantare och svårare att klättra ju närmare du kommer toppen av det.

Läs gärna denna intressanta artikel om tålamod och ihärdighet.

http://www.foretagande.se/framgang-over-natten-hander-bara-i-sagor/Goda Beslut Börjar Med Eftertanke!

Ekonomi/Business Posted on 18 Oct, 2012 14:45

Jag skrev en artikel för några dagar sen där jag tipsade om en beslutsmodell som kan leda till större framgång och glädje. Jag blev kontaktad av flera läsare som berättade om sina utmaningar och undrade om jag kunde skriva lite mer om hur man kan undvika att fatta dåliga beslut.

Läs gärna artikeln som hjälper dig att fatta bättre beslut framöver:

http://www.foretagande.se/goda-beslut-borjar-med-eftertanke/Prioritera Dig Till Framgång!

Ekonomi/Business Posted on 04 Oct, 2012 14:13

Jag har funderat lite på mitt privata liv och mitt företagande och inser att mina olika prioriteringar har hjälpt mig att ha mer mening och innebörd i livet. Genom att prioritera kan vi åstadkomma så mycket mer. Det här gäller för våra relationer, jobb, fritidsintressen och allt annat som vi dagligen sysselsätter oss med. För att ha större framgång, vare sig det gäller inom ditt arbete eller privata relationer, behöver du bestämma vad som är viktigast.

Läs den intressanta artikeln som hjälper dig att hitta prioriteringar för större framgång!

http://www.foretagande.se/prioritera-dig-till-framgang/Använd Motgången Som En Möjlighet!

Ekonomi/Business Posted on 27 Sep, 2012 13:13

”Har du försökt? Har du misslyckats? Det gör inget. Försök igen. Misslyckas igen. Nästa gång misslyckas du bättre!”

Läs artikeln som hjälper dig att se dina motgångar på ett nytt sätt:

http://www.foretagande.se/anvand-motgangen-som-en-mojlighet/SÅ TJÄNAR DU PENGAR PÅ BÖRSEN

Ekonomi/Business Posted on 10 Jun, 2011 09:46

I dagens inlägg tänkte vi på Maziway förklara en värderingsmodell som hjälper dig att hitta aktier som för tillfället är intressanta för köp eller försäljning. Det händer ofta att olika analytiker har helt olika uppfattning om en viss aktie. Vissa anser att aktien är billig och rekommenderar köp av aktien, medan andra samtidigt anser att aktien är dyr och bör säljas. Genom den värderingsmodell som vi tipsar dig om i detta inlägg kan du fastställa ett rimligt värde på aktien utifrån vissa förutsättningar.

Affärsvärldens värdeeringsmodell bygger på uppfattningen att ett företag måste ha en acceptabel lönsamhet (räntabilitet på justerat eget kapital) för att det ska vara motiverat att värdera detta till 100%. Med acceptabel lönsamhet avses en förräntning på lång sikt som ger kompensation för inflationen, ger en real avkastning på ca 4% och därutöver ger en riskpremie på åtminstone 2-4%. Avkastningskravet är alltså beroende av de antaganden du gör om inflationsutvecklingen. Dessutom kan den riskpremie som man bör kräva vara olika stor för olika företag, beroende på skillnader i soliditet, verksamhetens art och liknande faktorer. Vid en given lönsamhet i ett företag är den motiverade värderingen av det egna kapitalet, dvs motiverad aktiekurs i procent av eget kapital per aktie, högre ju lägre avkastningskravet är.

För att du ska förstå ännu bättre kommer nu ett exempel. Anta att ett företag har en vinst/aktie på 21 kr och JEK/aktie på 150 kr. Räntabilitet på eget kapital (RE) är då 21/150=14%. Marknadens avkastningskrav antar vi ligger på 10%. Det egna kapitalet kan då värderas till 0,14/0,10=140%. Eftersom det egna kapitalet är 150 kr är alltså enligt denna modell den motiverade aktiekursen 1,4×150=210 kr. Förklaringen är följande: 14% avkastning på 150 kr ger en vinst på 21 kr. Denna vinst innebär 21/210=10% ränta om aktiekursen är 210 kr. Om räntabiliteten är endast 6% blir motiverad värdering av eget kapital 0,06/0,10=60% och motiverad aktiekurs endast 0,6×150=90 kr. Genom att jämföra den motiverade aktiekursen med den aktuella kursen kan du se vilka aktier som enligt denna modell är över- respektive undervärderade. Om aktierna i vårt exempel har en börskurs på 190 kr är de vid räntabiliteten 14% undervärderade med 210-190=20 kr. Vid räntabiliteten 6% och samma börskurs är aktierna övervärderade. med hela 190-90=100 kr.

Denna värderingsmodell är intressant av den anledningen att den beaktar både företagets lönsamhet och dess substans. Underlaget för denna modell kan du hitta i Aktieindikatorn i bland annat tidskriften Affärsvärlden. Du bör dock inte utan vidare köpa de aktier som enligt denna modell är undervärderade eller sälja de aktier som är övervärderade. Vi på Maziway rekommenderar att du använder den här modellen för att välja ut vilka aktier som är värda att studera närmare.

Boka gärna någon av Maziways utbildningar för att höja ditt värde och leva ett framgångsrikt liv.

MAZIWAY + DU = FRAMGÅNGNext »