Blog Image

Utbildningar Om Mental Tuffhet

WWW.MAZIWAY.SE - Utbildningar & Privat Coachning

Vi Hjälper Dig Till Större Livsfärdigheter Genom Mentala Träningsprogram

Vad Tycker Du Om Dig Själv? – Analys

Hälsa/Health Posted on 08 Nov, 2012 22:28

Jag vill börja med att tacka alla som deltog i undersökningen och fyllde i frågeformuläret. Svaren är mycket intressanta och jag delar resultatet längre ner i det här inlägget. Där kan du med hjälp av olika procentsatser läsa hur de olika deltagarna har svarat på de olika frågorna.

Under de två senaste decenniena har det blivit en intressant attitydsförändring om hur man värderar självkänsla. För cirka 30 år sedan, visade flera studier att en god självkänsla var kritisk för att vi människor skulle kunna ha lyckliga och produktiva liv. Med tiden har det visat sig att så inte är fallet. Flera studier har visat att en god självkänsla behöver förtjänas och inte förses villkorslöst.

När vi tittar i resultaten kan vi dela upp deltagarna i 5 olika grupper:

1) Grupp 1 där deltagarens självkänsla är högre än 15 percentil av de andra deltagarna. Deras poäng är upp till 194.

2) Grupp 2 där deltagarens självkänsla är högre än 30 percentil av de andra deltagarna. Deras poäng är upp till 210.

3) Grupp 3 där deltagarens självkänsla är högre än 50 percentil av de andra deltagarna. Deras poäng är upp till 227.

4) Grupp 4 där deltagarens självkänsla är högre än 70 percentil av de andra deltagarna. Deras poäng är upp till 244.

5) Grupp 5 där deltagarens självkänsla är högre än 85 percentil av de andra deltagarna. Deras poäng är upp till 260.

För enkelhetens skull tänker jag dela upp deltagarna i tre grupper, de som har upp till 30 percentil, de som har över 85 percentil och slutligen alla andra däremellan.

En kort beskrivning av percentil kan vara på sin plats: En percentil är det värde på en variabel nedanför vilket en viss procent av observationerna av variablen hamnar. Så är till exempel den femtonde percentilen P15 det värde som delar observationsvärden så att 15 procent av dem är mindre än P15 och 85 procent är större.

Om vi ska börja med att nämna de som hade högsta siffrorna så kan en extremt hög självkänsla i själva verket vara ett tecken på felaktig inställning till olika saker i livet. Vi känner alla personer som tror att de är de mest underbara människorna i vår omgivning även om deras brister och begränsningar är mycket uppenbara för alla andra. Det här kallas för defensivt hög självkänsla och personer med denna egenskap brukar oftast hitta en positiv vinkling på alla sina misslyckanden. Det här leder till att de aldrig reflekterar över sina misslyckanden och misstag. Efter att ha ha pratat med framgångsrika personer inser jag att måttligt hög självkänsla är grunden för större framgång och lycka. Personer med måttligt hög självkänsla (de som hade mer än 30 och upp till 85) tycker i allmänhet bra om sig själva men de kan samtidigt erkänna sina brister och göra något åt ​​dem. Vi känner alla någon som tillhör den sista gruppen, dvs de som har upp till 30 percentil. De lider tyvärr av en extremt låg självkänsla. Precis som personer med defensiv hög självkänsla inte kan ta till sig någon negativ information om sig själva, så kan personer med låg självkänsla inte ta till sig något positivt.

Om du fick under den 30 percentil på självkänsla-skalan, så bör du veta att du utan tvekan förtjänar att tycka bättre om dig själv. Jag tycker inte att vi behöver ha uppenbara positiva känslor om oss själva men jag tycker definitivt att vi nästan alla förtjänar att tycka allmänt bra om vilka typer av personer vi är. Du undrar kanske varför jag skriver detta. Varför ska du tycka mer om dig själv? Jag anser att du bör tycka mer om dig själv för att du läser det här inlägget. Det betyder helt enkelt att du bryr dig om ditt eget bästa och tänker bli en bättre människa. Det betyder dessutom att du bryr dig om hur andra uppfattar dig och vilken reaktion de har gentemot dig. Min erfarenhet har visat mig att personer med måttlig självkänsla är oftast lojala och omtänksamma vänner. Oftast är de så övertygade om att de har brister så de blir mer än glada över att kunna flytta fokus bort från sig själva. Med andra ord, om din dåliga självkänsla inte har lett till att du har isolerat dig från omgivningen så behöver du veta att du har med största sannolikhet flera personer i ditt liv som bryr sig om dig och värdesätter den tid som ni spenderar ihop. Bara det här i sig borde få dig att tycka bättre om dig själv.

Ett annat sätt för att förbättra din självkänsla är att acceptera det faktum att du inte behöver vara perfekt för att må bra. Du har säkert många goda egenskaper som du tar för givet. De är inte lika självklara för alla andra. Var stolt över dem. Börja med att skriva en lista över dina styrkor. Fråga din familj och dina vänner om de kan hjälpa dig med förslag. När du känner dig låst och fokuserar endast på dina begränsningar så vill jag rekommendera dig att ta fram din lista och läsa den högt. När du tar del av Maziways program ”Fördubbla Din Framgång” får du flera verktyg och tips på hur du kan få en högre självkänsla så investera gärna i dig själv. Det är inget fel med att tvivla på sig själv ibland men kom ihåg att använda ditt tvivel till något positivt. Du kan ju göra något åt ditt tvivel genom att helt enkelt göra ditt bästa. Om ditt bästa inte är tillräcklig i just den situationen så får du reflektera och hitta ett annat sätt där dina styrkor kommer till användning. Ge bara inte upp. Du kan tycka mer om dig själv och det är helt enkelt upp dig själv!Vad Tycker Du Om Dig Själv? – Frågeformulär

Hälsa/Health Posted on 05 Nov, 2012 09:39

Jag har med hjälp av psykologer tagit fram ett frågeformulär som hjälper dig att kunna känna igen och övervinna många av de barriärer som hindrar många av oss från ett lyckligt liv. ”Självkänsla-skalan” är en grund för hur väl vi fungerar i vår vardag. Det är trots allt nästan omöjligt att ha ett lyckligt och produktivt liv om vi har en dålig bild av oss själva. Målet med det här frågeformuläret är att du får en bättre förståelse för vad det är som hindrar dig från ett lyckligare liv.

Vissa av frågorna i testet kommer kanske inte att vara relevanta i just ditt liv men försök att svara utifrån hur du hade agerat eller känt om du hade varit i den situationen. Se de här frågorna som hjälpmedel för att organisera dina tankar om ditt liv och vilka barriärer som hindrar dig från att få lyckligare relationer och liv. Se det som en startpunkt för att börja göra förändringar och uppnå dina mål. Du kan även ta hjälp av en vän eller din partner. Många gånger skiljer sig andras syn på oss från vår egen.

Vill du även göra ett eget test och få dina resultat så kan du kontakta mig på maziyar@maziway.se så kan jag hjälpa dig med det. Observera att frågeformuläret och dess normer är grundade på vanliga människor utan några kända psykiska besvär. För att undersöka om du har några kliniska diagnoser behöver du kontakta professionella läkare. Använd de här frågorna som en guide för att göra eventuella förändringar så länge de inte ersätter inte ditt sunda förnuft.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDU3M1Zid0VBVGhhOTVEdzA0UGNNY2c6MQPERSONLIGHETEN PÅVERKAR DIN VIKT

Hälsa/Health Posted on 21 Oct, 2011 13:35

Enligt en studie från Folkhälsoinstitutet är drygt 44% av svenska män överviktiga eller feta. 28% av svenska kvinnor är det. Enligt Folkhälsoinstitutet är tjänstemän generellt mindre överviktiga än arbetare. Enligt en annan studie som publicerades i USA har forskarna hittat vissa samband mellan kognitiva och känslomässiga beteendemönster samt personlighetsdragen som kan bidra till svårigheter med viktkontroll och ohälsosamma viktuppgångar. Resultaten tyder på att neurotiska personer med generell låg ansvarskänsla kommer sannolikt att gå igenom fler cykler av viktupp- och nedgång i sina liv. Skötsamma och ambitiösa deltagare tenderade att vara generellt smalare och deras vikt påverkade inte deras personligheter i vuxen ålder.

Forskarna från den amerikanska “National Institute on Aging” granskade 50 års insamlat data från 1988 människor för att bevisa hur personlighetsdrag är kopplad med vikt och BMI. De konstaterade att impulsivitet är det starkaste elementet för vem som skulle vara överviktig. När det gällde just egenskapen impulsivitet vägde deltagarna i topp 10% i genomsnitt 12 kilo mer än de deltagare som omfattades av de resterande 10% längst ned på listan. “Personer med denna kombination av egenskaper har en viss benägenhet att ge efter för frestelsen och saknar disciplin att stanna på rätt spår vid svårigheter eller i samband med frustration.”, säger en av forskarna. “För att behålla en hälsosam vikt, är det oftast nödvändigt att ha en hälsosam kost och ett hållbart program för fysisk aktivitet. Allt detta kräver en del engagemang och återhållsamhet. Att behöva ha en sådan kontroll kan vara mycket svår för mycket impulsiva individer.”

När jag läser detta blir jag glad då detta leder till att när sambandet mellan personlighet och övervikt hittas då kan man utveckla olika skräddarsydda behandlingar. Exempelvis kan de förslag för livsstil eller motion som ges fungera mera effektivt på extroverta än introverta personer eller vice versa. Så med andra ord kan man leva ett hälsosammare liv genom att jobba på sin karaktär, något som vi på Maziway hjälper er med.SÅ ÖKAR DU DIN FETTBRÄNNING

Hälsa/Health Posted on 05 Aug, 2011 11:59

Vi på MAZIWAY har fått flera frågor om att gå ner i vikt och leva ett hälsosammare liv. Så jag tänkte skriva ett inlägg som kan vara till din hjälp. I huvudsak använder din kropp två energikällor: kolhydrater och fett. Kroppen är duktig på att lagra dessa energikällor och när vi tränar är det i första hand dessa reserver som fröbrukas. Den tredje energikällan som vi får från mat är protein, vilket det finns mycket av i kött, fisk, kyckling, äggvitor, sojabönor och mejeriprodukter. Men medan protein fyller en rad viktiga funktioner används det endast i nödfall som energi. Jag läste i en bok att lagret av kolhydrater i kroppen räcker bara till några timmars hård träning medan fettreserven är drygare. Under pressade omständigheter räcker vårt kroppsfett som energiförsörjning i åtskilliga dygn av krävande fysiskt arbete. Problemet med dagens övervikt är att de flesta av oss äter för mycket kolhydrater. Resultatet är att kroppen producerar för mycket insulin och förbränner eller sparar denna reserv medan fettet förblir lagrat i kroppens celler. Så nu är den stora frågan hur ska du göra för att förbränna fettet istället?

Det bästa sättet för att bränna fett är att äta fett. Fettintaget sänker ditt insulin och triggar förbränningen. Genom att minska intaget av kolhydrater och kompensera med fett kan du styra kroppen mot ökad fettförbränning. Glöm inte heller träning för effektivare fettförbrukning. Här kommer sju tips på hur du kan öka din fettbränning:

1) Motionera dagligen och träna regelbundet.

2) Se till att tillföra kroppen protein och fett, gärna genom att äta fet , ägg, nötter, avokado och olivolja.

3) Undvik socker och andra raffinerade kolhydrater, som vitt bröd. Minska på fabrikproducerade kakor och kex.

4) Ät en begränsad mängd kolhydrater och då företrädesvis sådana med lågt GI-värde.

5) Drick gärna en kopp kaffe innan träningen. Koffeinet hjälper kroppen att frigöra fettsyror.

6) Drick grönt te några gånger om dagen. Detta ökar ämnesomsättningen. Det går bra med grönt te-extrakt också.

7) Drick minst sju glas vatten om dagen. Det behövs för att ämnesomsättningen ska fungera på ett optimalt sätt.

Boka gärna någon av Maziways utbildningar för att höja ditt värde och leva ett framgångsrikt liv.

MAZIWAY + DU = FRAMGÅNGSÅ GÅR DU FRÅN DRUNK TILL HUNK

Hälsa/Health Posted on 21 Jun, 2011 21:20

Enligt Folkhälsoinstitutet är varannan svensk man överviktig. I dagens inlägg tänker jag bemöta problematiken från ett annat perspektiv. Jag tänker hjälpa dig att utvärdera din alkoholkonsumtion. Det är trots allt sommartider nu och de flesta svenskar dricker som mest under just dessa månader. Enligt SCB dricker svensken i snitt 27 liter vin, 39 liter starköl och 3,4 liter sprit varje år. I detta inlägg tänker jag tipsa dig hur du ska undvika att bli tjock av alkohol:

– Försök att hålla dig till vitt vin, rött vin eller ren sprit som whiskey. Undvik öl och söta drinkar.

– Sätt gränser. Till exempel: högst 1-2 glas till middag och högst 3-5 glas om det är fest. Du blir inte charmigare av att dricka mer än så.

– Drick inte allt som hamnar framför näsan på dig. Lämna halva aperitifen på middagsbjudningen. Drick inte den där sista drinken din berusade vän ger till dig en kvart innan stängning.

– Om det blir sent, se till att dricka “varannan vatten” eller gå över till lightläsk framåt småtimmarna.

– Motstå grupptrycket. Hur mycket du dricker är ditt eget val.

– Undvik att bli bakfull. Du kan inte motionera om du är bakis och risken är att du äter en massa skräpmat.

Tänkte även bjuda på en rolig video om effekten av att blanda olika alkoholdrycker.

http://youtu.be/h4sfJr10wFs

Boka gärna någon av Maziways utbildningar för att höja ditt värde och leva ett framgångsrikt liv.

MAZIWAY + DU = FRAMGÅNGTA TAG I DINA SÖMNPROBLEM FÖR ATT UNDVIKA BLI TJOCK

Hälsa/Health Posted on 23 May, 2011 13:32

Är du en nattuggla som får för lite sömn på vardagarna? Tyvärr riskerar du att bli tjock av detta. Det låter kanske konstigt men du kan faktiskt gå ner i vikt genom att sova ordentligt. Det finns studier som visar att de som sover 7-9 timmar per natt är smalare än de som sover mindre än 7 timmar. Det är nämligen så att för lite sömn saktar ner din ämnesomsättning. Dessutom kan dålig sömn leda till ökade nivåer av stresshormonet kortisol. Kortisol ökar vanligtvis aptiten och sänker samtidigt ämnesomsättningen. Tänk på de gånger du har varit övertrött. Dålig sömn kan rubba aptitreglerande hormoner på ett sätt som gör att du blir sugen på söt och fet mat. Därför blir du tjock av dålig sömn.

Här är några tips som kan underlätta om du har svårt att somna på kvällarna:

Släck ner när det närmar sig läggdags – taklampor, starka läslampor och datorskärmar. Stark belysning hindrar produktionen av sömnhormonet melatonin.

Undvik att träna eller på annat sätt “jaga upp dig” strax före läggdags.

Se till att inte vara uttorkad (drick vatten innan du lägger dig)

Undvik att äta 2-3 timmar innan läggdags.

Motionera dagligen. Inget gör det lättare att somna än naturlig utmattning som kommer från motion.

Se till att det är riktigt mörkt i ditt sovrum.MAZIWAYS TIO BUDORD INFÖR VIKTNEDGÅNG

Hälsa/Health Posted on 19 May, 2011 18:55

Enligt Folkhälsoinstitutet är 44% av svenska män och 28% av svenska kvinnor överviktiga eller feta. Generellt är tjänstemän lite mindre överviktiga än arbetare. För att kunna gå ner i vikt och komma i form behöver du lära dig lite om kost och träning.

I dagens inlägg bjuder vi på Maziway på tio tips som hjälper dig att komma i bättre form:

1. Tänk på vad du stoppar i dig. Halva tallriken ska innehålla grönsaker, ärtor och kanske bönor. Komplettera med fisk och eventuellt lite råris, bulgur, hårt bröd eller andra former av långsamma kolhydrater. Ät kyckling i andra hand, och kött någon gång i veckan.

2. Dra ner på bröd och andra former av snabba kolhydrater.

3. Sluta med chips, sötsaker och söta drycker till maten.

4. Högst två brödskivor om dagen – och byt till mager ost.

5. Ät bra mellanmål: Frukt! Keso, skinka och avokado. Kesella med nötter och äppelbitar. Kokt ägg med lite salt. Tonfisk i vatten. Makrill i tomatsås. Proteinshake. Ät var tredje, fjärde timme för att hålla ämnesomsättningen uppe.

6. Sluta hetsa i dig mat. Ät mindre portioner.

7. Ingen mat efter klockan 20:00. I nödfall, ät en skalad morot.

8. Ingen överkonsumtion av alkohol. Absolut högst 14 glas i veckan, men helst inte fler än 7. Tumregel: Inte fler än 2 glas till middag, inte fler än 4-5 en utekväll. Drick helst vitt vin (för kaloriernas skull) och beställ lightläsk i baren när du fått nog med alkohol i kroppen.

9. Lägg dig före midnatt. Sikta på minst 7 timmars sömn.

10. Motionera dagligen. Promenera, cykla till jobbet. Kör korta “träna hemma”-pass. Träna ordentligt minst tre gånger i veckan: löpning, gympass eller träna hemma i över 40 minuter.

Lycka till!