“Kritik säger mer om den som ger den än om mig.”

En sak är oundvikligt här i livet och det är det faktum att
andra kommer att ha åsikter om det du gör och även kritisera dig. För att kunna
bevara din energi så kan du inte låta varken beröm eller kritik påverka dig
alltför mycket. Det är egentligen en svaghet att fastna i någon av dem. Kom
ihåg att det inte är en kritiker som ska bestämma hur du ska känna om ditt eget
arbete. Det är bara du, och bara du, som bestämmer det. Låt därför aldrig någon
annan bestämma eller begränsa din syn på dig själv och ditt arbete.

Jag har skrivit om mentala
superstjärnor i en tidigare artikel
och dessa framgångsrika personer
bemästrar alla sina känslor i pressade situationer. Ett av de snabbaste sätten
för att skilja en mental superstjärna från alla andra är att observera hur de
svarar på kritik. Många av oss blir chockade när vi kritiseras och de flesta
såras emotionellt. Mentala superstjärnor förväntar sig kritik som en del av
livet och är sällan sargade av den. De kritiserar själva sällan andra människor
eftersom de är för upptagna med att uppfylla sina drömmar. De fokuserar på
idéer och gör skillnad på hållfasta råd och obefogad kritik.

Det är nämligen så att ju mer framgångsrik du blir desto mer kommer andra
att kritisera dig. Du blir en större måltavla för andras kritik. Många gånger
handlar det om att andra kritiserar oss eftersom de framstår som lata och
passiva jämfört med oss. I själva verket har de varit rädda för att misslyckas
och inte vågat agera för att uppfylla sina drömmar så de agerar utåt och
kritiserar oss och vårt arbete.

Du behöver bara ignorera kritiken och fortsätta med ditt goda arbete. Kom
ihåg att det är sällan misslyckande som stoppar oss. Det som hindrar oss är
snarare rädslan för misslyckande. Du kommer aldrig att uppnå en djupare
förståelse av ditt arbete eller dra lärdom i livet om du stannar kvar i din
trygghetszon hela tiden.

Du behöver börja med att skilja dina känslor från andras kritik av dig.
Vägra att prata om andra människor eller skvallra om deras handlingar. Fokusera
bara på idéer som kan hjälpa dig att uppfylla din vision. Du kan även betrakta
kritik som ett av de mest värdefulla verktygen för att uppfylla dina drömmar.

Det handlar helt enkelt om hur du utvärderar kritiken. För att kritiken ska
hjälpa dig så bör du evaluera den ur ett logiskt perspektiv. Du behöver ha din
ultimata vision framför dig när du utvärderar kritiken. När du gör detta så
kommer du att analysera eventuella anmärkningar med din logiska vänstra hjärna
istället för att bli känslomässigt påverkad och arg. När du har din vision
framför dig så minimeras den känslomässiga smärtan och du kan fokusera din
mentala energi på det som hjälper dig mest framåt.

Jag har skrivit 7 frågor som hjälper dig att utvecklas och därmed använda
kritiken som en språngbräda för att uppnå dina mål.

1. Hur påverkas du av kritiken på daglig basis?

2. Stör du dig mer eller mindre på kritik än du gjorde för 5 år sedan?

3. När var sista gången som kritiken stoppade dig från att göra något som du
gärna ville?

4. När du ser tillbaka i ditt liv, har kritik hjälpt eller hindrat dig?

5. Hur får kritik dig att känna?

6. Hur känslig är du för kritik?

7. Hur kan du minska din känslighet mot kritik?

Dela gärna dina tankar och funderingar kring kritik och beröm här nedan på
sidan.