”You cannot create an
”A product” with a ”C team”

Senaste veckorna har jag spenderat en del tid på att titta på OS och mitt
intresse har varit främst lagsporter som fotboll, basket och handboll. Några
frågor som jag har ställt till mig själv är: ”Vad gör de här lagen som gör dem
så framgångsrika? Varför vinner det här laget trots att det andra laget är
starkare på pappret? Hur kan jag implementera detta vinnande koncept i
arbetslivet?” Jag bestämde mig för att studera de olika lagen och ta fram några
faktorer som särskiljer vinnarna från de andra.

Jag vet exempelvis att spelarnas positiva attityd är relaterat till den höga
förmågan att prestera, skapa goda relationer och samarbeta. Först när
gruppmedlemmarna tar ansvar för gruppens bästa är det naturligt att satsa på
att bygga ett välfungerande team. Just samarbete och teambuilding är några
saker som jag vill ta upp i den här artikeln.
I mitt arbete som utbildare och coach har jag upptäckt att alla vinnande
grupper använder sig av 9 nycklar för framgång:

1) Ett meningsfullt mål. Ha både individuella mål och
gruppmål som motiverar dem. Exempelvis: En grupps mål är införskaffning av fler
lönsamma kunder. Medarbetarna är motiverade av både sina individuella samt
gruppens gemensamma mål. Medarbetarna är även införstådda i det faktum att
gruppens målsättningar är viktigare än deras egna.

2) Talang. Naturliga egenskaper som leder till bättre
resultat. Exempelvis: En djupare/större grupp av talanger och medarbetare som
kan förändra konkurrensbilden.

3) Gott ledarskap. Ett starkt, positivt och grupporienterat
ledarskap. Exempelvis: Gruppledare som kan leda, motivera och coacha
medarbetarna både ur ett logiskt och känslomässigt perspektiv.

4) Strategi. Alla medarbetare vet vad som krävs av dem för
att lyckas. Exempelvis: Medarbetarna och ledarna vet vilka framgångsfaktorerna
är och tror på strategin för att lyckas.

5) Engagemang. Gruppens medlemmar är beredda att göra det
som är nödvändigt för att lyckas. Exempelvis: Medarbetarna är positivt
inställda och beredda på att jobba hårdare för att kunna lyckas.

6) Feedback. Gruppmedlemmarna får feedback för att göra
nödvändiga justeringar. Exempelvis: Medarbetarna utvärderar vad de har gjort
med jämna mellanrum för att kunna förbättra sig ännu mer.

7) Självförtroende. Tack vare framgång och förberedelser
ökar man medarbetarnas självförtroende. Exempelvis: Gruppmedlemmarna vet vad
som förväntas av dem, de förbereder sig och utgår själva från att de ska
leverera när det väl gäller.

8) Kemi. Det finns en positiv energi, respekt och stöd
mellan gruppmedlemmarna. Exempelvis: Medarbetarna stöttar varandra konstant
under vardagliga uppgifter och viktiga beslut.

9) Identitet. Medarbetarna har byggt upp en bild av vilka
de är som grupp. Exempelvis: Vi är ett team som jobbar hårt, älskar att
konkurrera och vinna.

För de personer som vill bli framgångsrika är utbildning och coaching inom
målsättning, team building och mental styrka viktiga grundstenar. Det här är en
process som kräver tid, energi och en dos tålamod.

Nedan har
jag sammanställt 12 frågor som du och din grupp kan använda för att komma en
bit på vägen:

1) Vad är
vår vision?
2) Vad är vårt främsta mål?
3) Vilka styrkor och resurser har vi som kan hjälpa oss att uppnå målet?
4) Hur ska vi göra så att alla i arbetsgruppen får meningsfulla
arbetsuppgifter?
5) Hur ska vi fatta beslut?
6) Vilka är våra grundvärderingar?
7) Vilka spelregler bör vi ha?
8) Vilka tidigare framgångsrika erfarenheter kan vi bygga vidare på?
9) Hur kan vi skapa ett positivt klimat där fler samarbetar?
10) Hur ska vi visa uppskattning gentemot varandra?
11) Hur ska vi ge varandra feedback?
12) Hur ska vi utvärdera vårt arbete?