”Du kan hitta personer som vill arbeta för dig men du
måste fånga deras hjärta för att de ska jobba med dig.”

De orden har följt med mig ända sen min farfar sa dem
till mig för många år sen innan han gick bort. Egentligen vet vi alla att inga företag
kan växa och bli framgångsrika om entreprenören är ensam. Visst kan han/hon
försöka men det är nästan omöjligt att lyckas.

Varenda framgångsrik entreprenör som jag har träffat
eller läst om har byggt sina företag med hjälp av en del anställda som har
funnits vid hans/hennes sida. En entreprenör kan starta upp ett företag ensam
och marknadsföra det som ett ”en-mans-företag”. Men förr eller senare kommer
arbetsupgifterna att bli för mycket för en enda person så entrepenören blir
tvungen att hitta samarbetspartners och/eller anställa medarbetare som kan
bidra till uppfyllandet av hans/hennes vision med företaget.

Kostnaden för personal är hög

I dagens företagsmarknad är det ännu mer kritiskt att
hitta de bästa medarbetarna. Företagsledarna har inte råd att förlora tid,
pengar och vinster på grund av felaktiga anställningar. Själva kostnaden för
att annonsera, hitta, intervjua och utbilda nya medarbetare är väldigt hög. Den
nya medarbetaren behöver dessutom minst ett skrivord, dator och telefon och för
att inte nämna de största kostnaderna, det vill säga lön, förmåner och skatter.
Företagsledare betraktar den nyanställde som en investering och förväntar sig
en god finansiell avkastning med tiden. Därför är det viktigt att den nya
medarbetaren är en lagspelare som vill bidra till företagets framfart och
välstånd.

Under mina yrkesår har jag anställt en hel del
människor. Några av mina val var exceptionella som bidrog stort till företagets
framgång. Men det var även några av mina val som visade sig vara felaktiga. De
behövde avsluta sin anställning och jag började tänka ifall det var jag som var
problemet. Det här var trots allt personer som hade rätt kompetens men det hade
ändå inte fungerat.
Vad gjorde jag för fel?

Först och främst insåg jag att jag bara hade tittat
efter tre kriterier när jag skulle välja ut rätt kandidat:

1) Rätt kompetens

2) Rätt erfarenhet

3) Hur väl personen matchade
arbetsbeskrivningen

Dessa tre kriterier hjälpte mig en bit på vägen i
jakten på rätt kandidat men jag behövde ta fram några fler faktorer som skulle
särskilja goda kandidater från de utmärkta.

Nedan har jag identifierat tio kriterier eller
egenskaper som gör just detta. Du kan använda detta som verktyg för att ställa
rätt frågor under din intervju med dina kandidater.

Oavsett vilken bransch du arbetar inom så behöver din
kandidat ha nedanstående egenskaper för att samarbetet ska bli lyckat.

1) Kompetens. Det här är fortfarande den första
faktor som du bör beakta. Har din kandidat de nödvändiga kunskaper och erfarenheter
samt den utbildning som krävs för att kunna slutföra de arbetsuppgifter som
arbetet kräver?

2) Skicklighet. För mig betyder skicklighet att
medarbetaren har potential för att växa i arbetsrollen och har ett stort
intresse för att ta större ansvar. Kommer din kandidat att kunna utföra de
enklaste arbetsuppgifterna och dessutom andra uppgifter som kräver mer
ansträngning och kreativitet?

3) Punktlighet. Är din kandidat en person som
kommer i tid? Har de rätt arbetsredskap med sig? Punktlighet säger en del om
din kandidat. Det visar bland annat hur mycket hon/han bryr sig om arbetet, hur
väl han/hon lyssnar och hur mycket du kan räkna med henne/honom.

4) Lagspelare. Sänder personen rätt vibbar? Kan
din kandidat komma överens med kollegorna, och ännu viktigare, kan hon/han
komma överens med företagets befintliga och potentiella kunder och
samarbetspartners? Kom ihåg att det är kritiskt för ditt företags framgång att
den nya samarbetspartnern eller kompanjonen är harmonisk med dig och de andra i
personalen.

5) Ansvarstagande. Den rätta kandidaten
fokuserar på att slutföra den uppgift som hon/han har tilldelats eller som ni
kommit överens om. När din kandidat gör ett misstag så står denne för det
istället för att skylla på andra.

6) Ödmjukhet. En bra kompanjon och medarbetare
vet hur man lyssnar, erkänner när han/hon har fel, ber om hjälp vid behov och
sätter gruppens mål före sina egna.

7) Engagemang. Hur engagerad är kandidaten? Är
han/hon en person som vill arbeta en längre period i ditt företag? Eller kan
det vara så att personen vill arbeta i ditt företag tills något bättre dyker
upp? Hur länge har kandidaten varit på sina senaste arbetsplatser? Om det finns
anställningar under ett år kan du fråga varför han/hon bytte jobb. Det kan
finnas goda anledningar och du lär känna kandidaten ännu mer.

8) Värderingar. Varje företag har en kultur
eller en viss stil som personalen är med och bidrar till. Kultur bygger på
vissa värderingar, förväntningar, riktlinjer och rutiner som påverkar beteendet
hos alla i företaget. Har kandidaten värderingar som ligger i linje med dina
och företagets? Har du något att anmärka? Är hon/han ärlig? Håller personen vad
den lovar? Är kandidaten en lagspelare? Om din kandidat inte återspeglar
företagets kultur kan arbetsmiljön störas.

9) Hjälpsamhet. Din kandidat behöver vara en
person som är genuint intresserad av att hjälpa andra. Sådana medarbetare
anmäler sig ofta frivilligt till olika projekt och hjälper många gånger sina
medarbetare att förbättra sina arbetsrutiner. De har inga problem att
“kavla upp armarna”.

10) Snabblärd. Din kandidat behöver vara en
person som kan göra flera saker. Samarbetspartnern ska enkelt kunna lära sig
nya arbetsrutiner och denne ska vara en tillgång som kommer väl till nytta i
nya projekt. Det hjälper företaget framåt och att ta nya marknadsandelar.

Bonustips: Som arbetsgivare behöver du vara säker på att dina
medarbetare har en marknadsmässig lön och är nöjda med sin ersättning. Annars
kan dina medarbetare känna sig ouppskattade och underprestera. Du bör vara
vaksam på människor som bara söker efter ekonomisk ersättning. Väljer de ett
arbete pga. lön är det stor risk att de framöver byter så fort de får ett
erbjudande med ännu bättre ersättning.

Personlighetstester och referenser

Du kan hitta din rätta kandidat utifrån dessa
kriterier. Dina arbetssökanden kommer att ge dig sina svar. Vissa kommer att
vara blygsamma medan andra kan överdriva sina färdigheter och ditt jobb är att
ta reda på sanningen. Det finns en del personlighetstester som kan hjälpa dig
att förstå kandidaten ännu mer. Personligen föredrar jag intrycket från
intervjun men det finns arbetsgivare som använder främst personlighetstester i
sina val. Du kan även prata med din kandidats referenser, det vill säga
tidigare arbetsgivare. Här rekommenderar jag att du är lite mer försiktig
eftersom din kandidat kan ha misstrivts på sin gamla arbetsplats men kan älska
att arbeta för ditt företag.

Avslutningsvis tänker jag även på något annat som min
farfar brukade säga till mig: “Mazi, se dig själv som en egenföretagare oavsett
vem som ger dig betalt”. Det var först för sju år sen som jag förstod vad han
menade. Genom att jag såg mig som en egenföretagare tog jag bland annat större
ansvar på min arbetsplats vilket ledde till mycket bättre resultat för mitt
företag. Jag uppfyllde egentligen de tio kriterier som jag nämner ovan och det
ledde till större framgång och glädje i mitt arbete.

Nu är det din tur att hitta rätt kandidat som hjälper
ditt företag att växa till nya nivåer.