If you want happiness for an hour—take a nap.

If you want happiness for a day—go fishing.

If you want happiness for a month—get married.

If you want happiness for a year—inherit a fortune.

If you want happiness for a lifetime—help others. /Kinesiskt
ordspråk

Lycka är som
din skugga. Om du försöker jaga den så går den längre bort från dig men om du
vänder dig om och går motsatt håll så kommer den att följa dig. Därför väljer
jag att använda min energi på att glädja andra och blir på så sätt själv
lycklig.

Titta på en
skugga. Försök att jaga den nu. Vad händer då? Skuggan går längre bort från
dig. Vänd dig om nu och gå åt motsatt håll. Vad händer då? Jo, skuggan börjar
följa efter dig. Det är samma princip när du tittar på lycka. Många gånger tror
vi att lycka handlar om att jaga det som vi vill ha tills vi får det. Vi lägger
massa tid och energi på att hitta lyckan i våra liv. Kommer vi någonsin att bli
lyckliga så här? Jag tror att det blir väldigt svårt eftersom vi kommer att
jaga nya mål för att förbli lyckliga. Det här blir en evig kamp. Men vad händer
om du ändrar fokus? Vad händer om du istället väljer att koncentrera dig på att
göra andra lyckliga. Gör du det här så kommer du att själv bli lycklig. Du blir
lycklig av att göra andra lyckliga. Testa det idag!