Du behöver lära dig den kritiska konsten att planera. Du kan inte komma ifrån detta viktiga steg. Planering är något som är av högt värde och det är något som vi lär oss redan i tidig ålder. Trots detta så misslyckas dessvärre många av oss vuxna med just planering på vår arbetsplats. Se dig själv omkring. Du kommer att upptäcka flera situationer där dålig planering har lett till dålig produktivitet samt resultat.

Mitt förslag är att innan du ska ta tag i en viktig uppgift, investera lite tid i att planera och överväg om det finns något effektivare sätt för att klara av uppgiften. När du planerar och delar dina tankar med andra för att få feedback så har du bättre förutsättningar att uppnå önskade resultat.