Tidigare i veckan skrev jag en artikel om att bygga vinnande team
som jag vill dela med dig här.

“How can one
individual solve the problems of the world? Problems can only be solved if one
is part of a team.”

– Nelson Mandela (Sydafrikansk politiker)

Ett team är oftast det mest
effektiva verktyget för dig att uppnå resultat men du behöver komma ihåg att
gruppens medlemmar bör väljas med stor omsorg och att de behöver vara
motiverade. Ett team är egentligen en grupp människor med olika kompetenser som
arbetar tillsammans mot ett uppsatt mål. Ju bättre de olika medlemmarnas
färdigheter kompletterar varandra, desto bättre resultat kan du förvänta dig.
Några fördelar med att jobba i ett team är:

De olika medlemmarna uppnår så mycket mer genom att arbeta tillsammans
än om de skulle arbeta var och en för sig själva.

Förbättrad motivation och insatser från medlemmarna.

Större flexibilitet inom organisationen för att hantera förändringar på
ett effektivt sätt.

Fler personer som engagerar sig i de olika problemen vilket leder till
fler nyttiga lösningar.

Mindre felhanteringsärenden hos kunder eftersom teamets medlemmar
upptäcker felen innan.

Du behöver dock förstå att det är
en stor skillnad mellan en grupp människor som jobbar tillsammans och ett team.
Teamet består av personer som känner sig sammanlänkade med varandra och
motiveras av sina gemensamma mål. Det här leder till en rättvis fördelning av
arbete, resurser och ersättning. Att du sätter ihop ett gäng människor skapar
inte automatiskt ett team . Många gånger litar inte gruppmedlemmarna på
varandra och saknar därmed gemensamma mål. Det här leder till en massa interna
konflikter som skadar din organisations produktivitet. Du kan alltså inte sätta
ihop 10 personer och förvänta dig att de ska direkt fungera som ett team. Är du
intresserad av att bygga ett framgångsrikt team? Vill du ha ett team som håller
ett högt lägsta nivå? Det finns många strategier som kan hjälpa dig men då blir
den här artikeln alldeles för lång. Jag kan dock ge dig några tips som du kan
tänka på redan idag:

De olika medlemmarna behöver ha gemensamma utvecklande mål. De har god
kännedom om gruppens uppgift, syfte och mål.

Acceptera medlemmarnas olika åsikter och lös alla konflikter på ett
konstruktivt sätt. De kan förebygga och lösa konflikter på ett öppet och
konstruktivt sätt. Oftast investerar de sin tid på att bygga vidare på det som
redan fungerar.

Teamet behöver en ledare som är tydligt med sin vision och kan förena
de olika medlemmarna.

Bygg samarbetet på öppen kommunikation och ömsesidigt förtroende. Då
skapas gemensamma värderingar som alla ställer upp på och stödjs av den vision
och de mål som organisationen har.

Medlemmarna behöver vara intresserade för att lösa de olika problemen
och uppnå de uppsatta målen.

Ge medlemmarna befogenheter att fatta beslut, verkställa och ta ansvar
för konsekvenserna. Viktigt att de har resurser och befogenheter att sätta de
mål och fatta de beslut som berör dem direkt.

Tydliga roller för de olika medlemmarna. Det här skapar ett aktivt
deltagande för alla inblandade.

Rättvis och schysst ersättning till teamets alla medlemmar. Kom ihåg
att även visa din uppskattning!

Självstyrda arbetsgrupper kan
kombinera fördelarna med teamarbete och egen medverkan. Oftast ser de
helhetsbilden och planerar efter sina resurser för att uppnå målen på bästa
möjliga sätt. Självklart behövs du som en teamledare men din roll är att
samordna och coacha gruppens medlemmar på vägen. Din uppgift som teamledare är
med andra ord att få alla medlemmar att känna sig kompetenta, viktiga och
omtyckta!

Jag vill avsluta det här inlägget
med att berätta för dig att en framgångsrik arbetsplats kännetecknas av
att du och dina medarbetare, chef eller inte, frågar er själva hur ni kan
arbeta i ett team och bidra till gruppens bästa istället för att du eller någon
annan ska förvänta sig att andra ska ändra sitt beteende. Personligt ansvar är
något som kännetecknar din mentala styrka. Är du intresserad av att bli en
bättre ledare? Vill du bli bättre på att leverera när det väl gäller? Jag vill gärna hjälpa dig och bjuder dig på
ännu fler kostnadsfria tips.