I dagens inlägg tänkte vi på Maziway förklara en värderingsmodell som hjälper dig att hitta aktier som för tillfället är intressanta för köp eller försäljning. Det händer ofta att olika analytiker har helt olika uppfattning om en viss aktie. Vissa anser att aktien är billig och rekommenderar köp av aktien, medan andra samtidigt anser att aktien är dyr och bör säljas. Genom den värderingsmodell som vi tipsar dig om i detta inlägg kan du fastställa ett rimligt värde på aktien utifrån vissa förutsättningar.

Affärsvärldens värdeeringsmodell bygger på uppfattningen att ett företag måste ha en acceptabel lönsamhet (räntabilitet på justerat eget kapital) för att det ska vara motiverat att värdera detta till 100%. Med acceptabel lönsamhet avses en förräntning på lång sikt som ger kompensation för inflationen, ger en real avkastning på ca 4% och därutöver ger en riskpremie på åtminstone 2-4%. Avkastningskravet är alltså beroende av de antaganden du gör om inflationsutvecklingen. Dessutom kan den riskpremie som man bör kräva vara olika stor för olika företag, beroende på skillnader i soliditet, verksamhetens art och liknande faktorer. Vid en given lönsamhet i ett företag är den motiverade värderingen av det egna kapitalet, dvs motiverad aktiekurs i procent av eget kapital per aktie, högre ju lägre avkastningskravet är.

För att du ska förstå ännu bättre kommer nu ett exempel. Anta att ett företag har en vinst/aktie på 21 kr och JEK/aktie på 150 kr. Räntabilitet på eget kapital (RE) är då 21/150=14%. Marknadens avkastningskrav antar vi ligger på 10%. Det egna kapitalet kan då värderas till 0,14/0,10=140%. Eftersom det egna kapitalet är 150 kr är alltså enligt denna modell den motiverade aktiekursen 1,4×150=210 kr. Förklaringen är följande: 14% avkastning på 150 kr ger en vinst på 21 kr. Denna vinst innebär 21/210=10% ränta om aktiekursen är 210 kr. Om räntabiliteten är endast 6% blir motiverad värdering av eget kapital 0,06/0,10=60% och motiverad aktiekurs endast 0,6×150=90 kr. Genom att jämföra den motiverade aktiekursen med den aktuella kursen kan du se vilka aktier som enligt denna modell är över- respektive undervärderade. Om aktierna i vårt exempel har en börskurs på 190 kr är de vid räntabiliteten 14% undervärderade med 210-190=20 kr. Vid räntabiliteten 6% och samma börskurs är aktierna övervärderade. med hela 190-90=100 kr.

Denna värderingsmodell är intressant av den anledningen att den beaktar både företagets lönsamhet och dess substans. Underlaget för denna modell kan du hitta i Aktieindikatorn i bland annat tidskriften Affärsvärlden. Du bör dock inte utan vidare köpa de aktier som enligt denna modell är undervärderade eller sälja de aktier som är övervärderade. Vi på Maziway rekommenderar att du använder den här modellen för att välja ut vilka aktier som är värda att studera närmare.

Boka gärna någon av Maziways utbildningar för att höja ditt värde och leva ett framgångsrikt liv.

MAZIWAY + DU = FRAMGÅNG