Idag är det vanligt att rikta sökarljuset mot ojämlika förhållanden i vårt samhälle som tycks grunda sig på ras, inkomst, kön eller geografisk belägenhet. Vi uppmärksammar det faktum att personer med bättre utbildning i allmänhet har bättre hälsa och bättre ekonomiska möjligheter, att majoritetsbefolkningen kanske har fördelar som minoriteter saknar och att människors bostadsort påverkar deras framtidsutsikter. Själva vetskapen om att alla inte tycks ha lika stor tillgång till samhällets välfärd och att fördelningsmönstret ofta är uppenbart orättvist är en drivkraft för politiker, aktivister, idealister och samhällskritiker. De flesta anser nog att vi lever i ett hieraktiskt samhälle där uppdelningen sker efter sociodemografiska attribut.

Men det finns ett annat sätt att tolka denna skiktning och hierarki, en tolkning som utgår ifrån hur människor är placerade i förhållande till andra. Den så kallade positionella ojämlikheten orsakas inte av vilka vi är utan av vilka vi är relaterade till. Dessa relationer påverkar var vi kommer att hamna i sociala nätverk, och de har ofta större betydelse än vår etnicitet, klass, könstillhörighet eller utbildning. Vissa av oss har många relationer och andra har färre. Detta betyder att inte alla kan utnyttja de kollektiva förmåner som odlas och skapas i de olika sociala nätverken. Risken för att du ska dö efter en hjärtinfarkt kan vara mer beroende av om du har vänner än om du är svart eller vit. Dina utsikter att hitta ett nytt jobb kan lika mycket att göra med dina vänners vänner som med dina kvalifikationer. Och dina möjligheter att bli vänligt och själviskt behandlad beror på hur mycket kontakter personerna omkring dig har.

Detta betyder att i en värld med allt fler inbördes relationer kan människor med många relationer få ännu fler kontakter, samtidigt som personer med få relationer hamnar mer och mer på efterkälken. Det leder till att de som har vissa positioner i de sociala nätverken i ännu högre grad får alla priviligier. Så om vi vill komma till rätta med sociala orättvisor måste vi först bli medvetna om att våra kontakter betyder mycket mer än vår hudfärg och tjockleken på vår plånbok. Om vi vill göra något åt skillnader i utbildning, inkomst och hälsa måste vi börja med att förändra de personliga relationerna hos de människor vi försöker hjälpa. Om vi vill göra våra insatser mot kriminalitet, rökning och övervikt mer effektiva behöver vi involvera familj, vänner och kanske även vänners vänner. Det gäller att hjälpa de berörda att upprätta nya relationer med andra samhällsmedlemmar.

Du får dock inte tro att det endast handlar om vilken effekt dina sociala nätverk har på dig. Det handlar också om vilken effekt du har på andra. Du behöver inte ens vara en superstjärna för att få denna makt. Det enda som behövs är att du kan upprätta relationer. Du har trots allt mycket större inflytande på andra än du förstår. Om du tar hand om dig själv gör många andra det också. Om du är vänlig och hjälpsam mot andra kan det sprida sig till dussintals andra människor. Läs gärna boken “Mannens Överlevnadsguide” som ger några konkreta tips på hur du kan förbättra dina relationer och påverka andras liv.

Boka gärna någon av Maziways utbildningar för att höja ditt värde och leva ett framgångsrikt liv.

MAZIWAY + DU = FRAMGÅNG